słowa na wiatr

regionalia

Pątniczy szlak - Pomorska Droga św. Jakuba

Pątniczy szlak - Pomorska Droga św. Jakuba

 mapa_pomorska_droga_sw_jakuba.jpg

Jakub, syn rybaka Zebedeusza, był jednym z dwunastu uczniów, którzy po śmierci Nauczyciela rozproszyli się po świecie. Poszedł na zachód, dotarł do Andaluzji i dalej na północ przez portugalskie miasta Coimbra i Braga do Iria Flavia w Hiszpanii, gdzie głosił naukę o Jezusie. Efekty pracy misyjnej były znikome, a Jakub postanowił wrócić do Jerozolimy. Tu w roku 44 został uwięziony i ścięty bez sądu przez wnuka Heroda – Agrypę za złamanie zakazu głoszenia religii chrześcijańskiej. Wtedy uczniowie Jakuba Atanazjusz i Teodor wykradli jego ciało, ukryli na łodzi, a prądy morskie w cudowny sposób zaniosły łódź do miasta Padron w Galicji. Stamtąd wozem zaprzęgniętym w parę wołów Atanazjusz i Teodor z ciałem Jakuba wędrowali przez las Libredon. W pewnym momencie woły stanęły. Nie chciały iść dalej. Wędrowcy przyjęli to za znak Boży i w tym miejscu pochowali ciało Jakuba, w ukryciu, z obawy przed przeciwnikami chrześcijan. Zapomniano o grobie męczennika. Minęły wieki, aż po ośmiuset latach pustelnik Pelagiusz doznał objawienia. Jemu przypadnie odkrycie grobu.

Któregoś dnia zobaczył spadające gwiazdy. Kiedy w tym miejscu zaczął kopać, odkrył sarkofag. O odkryciu powiadomił biskupa Iria Flavi - Teodomira. W sarkofagu znaleziono szkielety trzech osób, wierzono, że to miejsce wiecznego spoczynku św. Jakuba i jego uczniów. Nad kamiennym sarkofagiem powstała kaplica, a z czasem wokół niej rozwinęła się osada, którą w roku 824 nazwano oficjalnie Santiago de Compostela. Na początku XII wieku papież Kalist II ogłosił tak zwane „trzy adresy święte”, były to: Jerozolima, Rzym i Santiago de Compostela. Postanowił także, że rok, w którym uroczystość św. Jakuba (25 lipca) przypada w niedzielę jest Rokiem Świętym. Sanktuarium św. Jakuba otrzymało prawo udzielenia odpustu zupełnego.

Od najwcześniejszych lat pielgrzymowano do grobu św. Jakuba mimo niebezpieczeństw, trudu, kosztów, prosząc o ustąpienie epidemii albo jako pokutę za ciężkie grzechy, którą nakładały sądy lub kapłani. Pielgrzymi wędrowali różnymi szlakami z całej Europy. Jan Wolfgang Goethe uznał, że „Drogi Jakubowe ukształtowały Europę”.

Czterej mazowieccy rycerze jako pierwsi Polacy zawędrowali do Composteli już w XIV wieku, a ich szlakiem wędrowali później Stanisław i Jerzy Radziwiłłowie, Jakub Sobieski, ojciec króla Jana. Jan Paweł II był u grobu św. Jakuba dwa razy.

W roku 1982 Rada Europy zatwierdziła Szlak św. Jakuba jako znaczący dla kultury europejskiej i wystosowała apel o troskę o istniejące i odnowę zapomnianych dróg. W październiku 1987 roku szlak Jakubowy został nazwany Europejskim Szlakiem Kulturowym, a w 1993 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków.Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi strzałkami.

Kiedyś w rejonie Południowego Bałtyku od Królewca przez Elbląg, Gdańsk, Sianów, Szczecin do Rostoku prowadziła droga łącząca się ze Szlakiem św. Jakuba w Europie Zachodniej. Drogi zamarły wskutek wojen i historycznych zaszłości. Dopiero po roku 1989 możliwa była reaktywacja Pomorskiej Drogi św. Jakuba, a UE wsparła finansowo projekt „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego BałtykuPomorska Droga św. Jakuba”.

Droga św. Jakuba prowadzi z litewskiego miasta Kretinga (krajowy koordynator: Darius Martinkus z Gminy Kretinga) przez obwód kaliningradzki, północną część Polski (koordynator projektu w Lęborku: Elżbieta Rekowska-Klassa i przewodnicząca Grupy Sterującej Alicja Zajączkowska z UM w Lęborku) i dalej przez Greifswald (koordynator krajowy: Ralf Scheibe z Uniwersytetu w Greifswaldzie), Belgię i Francję do Santiago di Compostela w Hiszpanii. Pomorska Droga św. Jakuba rozpoczyna się w Braniewie na granicy z obwodem kaliningradzkim, prowadzi przez miejscowości położone nad Bałtykiem, a kończy w Świnoujściu. Zarówno europejski, jaki i Polski szklak mają wiele odrębnych, powiązanych odcinków dróg, które zazwyczaj powstawały w wyniku lokalnych inicjatyw, o czym informuje strona internetowa projektu: www.re-create.pl/

Tak powstały Elbląska Droga św. Jakuba, Gdańska Droga św. Jakuba, Żukowska (Kaszubska) Droga św. Jakuba, Kartuska Droga św. Jakuba, Lęborska Droga św. Jakuba, (alternatywna) Słupska Droga św. Jakuba (Smołdzino – Gardna Wielka – Czysta – Lubuczewo – Siemianice – Słupsk, razem 28,2 km), Zachodniopomorska Droga św. Jakuba.

rowy droga św. Jakuba.pngPomorski Szlak św. Jakuba ma długość ponad 1133 kilometry, w tym na terenie Polski to ponad 713 kilometrów. Lęborska Droga Św. Jakuba powstała w 2009 roku i obejmuje odcinek od Lęborka, przez Smołdzino do Sianowa i liczy około 100 km. i łączy się ze Słupską Drogą (alternatywną) od Smołdzina przez Gardnę Wielką, Czystą, Lubuczewo, Siemianice do Słupska - razem 28,2 km).

Znakami Jakubowej muszli oznakowane są również trasy: Smołdzino – Rowy – Ustka - 34,6 km, Ustka – Słupsk - 21,5 km, Słupsk – Pałowo (13,2 km, granica województwa).

W 2013 roku przez Słupsk peregrynowała I Międzynarodowa Pielgrzymka Jakubowa. Trasę wytyczył i oznakował słupski PTTK. Sposób oznakowania nie spodobał się niektórym mieszkańcom miasta, o czy donosił dziennik gp24: „Niewielkie tabliczki z charakterystyczną żółtą muszlą na ciemnoniebieskim tle pojawiły się w kilkudziesięciu miejscach w różnych częściach miasta. Oznaczają tzw. Pomorską Drogę św. Jakuba. Tabliczki wiszą głównie na znakach drogowych i drzewach. I to właśnie nie spodobało się części naszych czytelników.” Po przejściu pielgrzymki oznakowanie zostało usunięte.

Jakubowe Drogi oznaczone są znakiem żółtej muszli na ciemnoniebieskim tle, której główka wskazuje kierunek marszu. Wytyczenie i oznakowanie szlaku pielgrzymkowego symbolem muszli św. Jakuba jest koniecznym, ale niewystarczającym zabiegiem rewitalizacyjnym. Potrzeba jeszcze stworzyć aprobujący dla pielgrzymów klimat społeczny i odpowiedną dla pątników infrastrukturę.

Oczywiście, z Drogi św. Jakuba korzystać będą pielgrzymi, zaspokajając swoje religijno-duchowe oraz turystyczne potrzeby. Jest to jednak także szansa gospodarcza dla miejscowej ludności, związana z obsługą ruchu pielgrzymkowego. Muszą przecież powstać punkty informacyjne, noclegowe, gastronomiczne oraz atrakcyjne turystycznie trasy z opisem miejscowych zabytków czy dawnych miejsc kultu, jak na przykład Rowokół.

Jakiś czas temu pan Włodzimierz Lipczyński podjął temat Drogi Jakubowej zarówno w biuletynie „Powiat Słupski”, jak i w lokalnych „Wieściach z Gminy Ustka” w związku z organizowaną przez wójta Gminy Ustka Annę Sobczuk Jodłowską i ks. dziekana Jerzego Wyrzykowskiego sesją na temat rewitalizacji szlaku w Duninowie w 2012 roku.

- Szlak pątniczy na obszarze gminy Ustka powinien być wytyczony drogami wiodącymi do Słowińskiego Parku Narodowego przez Gąbino, Objazdę, Wytowno, Przewłokę do Ustki i dalej do Duninowa i Zaleskich, czyli starą drogą hanzeatycką, równolegle do drogi rowerowej „szlakiem zwiniętych torów” od Ustki do Rowów – pisał pan Lipczyński.

Chyba niewiele się od tamtego czasu działo. Do internetowej bazy gospodarstw leżących na szlaku Pomorskiej Drogi św. Jakuba wpisane zostały dwie kwatery z Ustki i jedna ze Smołdzińskiego Lasu, mimo że na stronie internetowej projektu www.re-create.pl znajduje się do pobrania „Zgłoszenie do internetowej bazy gospodarstw leżących na szlaku Pomorskiej Drogi św. Jakuba”

Newsem jest informacja z 2 marca 2017 roku zamieszczona na stronie www.re-create.pl/:

„Województwo pomorskie przystąpi w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg św. Jakuba z Composteli z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Tak zdecydowali radni podczas sesji sejmiku 27 lutego 2017 r. Ideę Drogi św. Jakuba podczas sesji przedstawiła Radna Sejmiku oraz doradca burmistrza Lęborka Alicja Zajączkowska.(…)

Członkostwo naszego regionu w stowarzyszeniu wiąże się z możliwością szerszej współpracy na polu turystyki z regionami oraz zwiększa szansę na wspólne ubieganie się o dotacje z programów Unii Europejskiej i Rady Europy. Członkostwo w stowarzyszeniu to także szansa wpisania Pomorskiej Drogi Św. Jakuba do szlaków kulturowych Rady Europy, jak również zwiększenie wpływu na sposób przedstawiania polskiej drogi św. Jakuba w zagranicznych centrach turystycznych dzięki powiązaniu stowarzyszenia z UNESCO.”

Małe miejscowości po transformacji 1989 roku wciąż poszukują własnych dróg rozwoju, metaforycznie można by powiedzieć są na pątniczym szlaku. Idea polskiej drogi św. Jakuba nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może aktywizować mieszkańców, motywować do poznania historii i tradycji własnego regionu, wspólnotowego działania w porozumieniu z lokalnym samorządem, kościołem, lokalnymi firmami. Założenia mogą wydać się idealistyczne. Wszystko jednak rozpoczyna się od wizji.

 

Granice, które wyznacza nam język, są granicami naszego świata.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wiadomosci/news-marek-kaminski-przeszedl-4130-km-i-znalazl-3biegun-to-ludzki,nId,1856638#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Granice, które wyznacza nam język, są granicami naszego świata.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wiadomosci/news-marek-kaminski-przeszedl-4130-km-i-znalazl-3biegun-to-ludzki,nId,1856638#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Tekst powstał w oparciu o „Pomorska Droga św. Jakuba – podręcznik dla interesariuszy, Sopot 2014 r.

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wiadomosci/news-marek-kaminski-przeszedl-4130-km-i-znalazl-3biegun-to-ludzki,nId,1856638

Granice, które wyznacza nam język, są granicami naszego świata.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wiadomosci/news-marek-kaminski-przeszedl-4130-km-i-znalazl-3biegun-to-ludzki,nId,1856638#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Granice, które wyznacza nam język, są granicami naszego świata.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wiadomosci/news-marek-kaminski-przeszedl-4130-km-i-znalazl-3biegun-to-ludzki,nId,1856638#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox